โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ภาพกิจกรรม
ต้อนรับแขกผู้มาเยือน..คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก มจร.วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนมาศึกษาดูงาน
    วันที่ 9 มีนาคม 2560  เวลา 09.00 - 11.10 น. คณะอาจารย์และพระนิสิต-นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน  มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการสำนักงานละอาคารสถานที่ของโรงเรียนอรพินพิทยา  โดยมีอาจารย์เฉลิมพล  ณ เชียงใหม่เป็นหัวหน้าคณะศึกษาดูงาน  ทางโรงเรียนอรพินพิทยาให้การต้อนรับโดยท่านอาจารย์เฉลิม  รัชชนะกุล ท่านที่ปรึกษา  อาจารย์กมลทิพย์  รัชชนะกุล  ผู้จัดการ  อาจารย์ประสิทธิ์  คงสมัย  ผู้อำนวยการ อาจารย์อัมพรรณ  กมูลธง  หัวฝ่ายธุรการ  อาจารย์รุ่งศักดิ์  อมแย้ม  หัวหน้าฝ่ายปกครอง และอาจารย์สงกรานต์  กาวิระ หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ ให้การต้อนรับ
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2560,23:56   อ่าน 853 ครั้ง