โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ภาพกิจกรรม
พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 19 มีนาคม 2560
        วันนี้ ( 19 มีนาคม 2560 ) โรงเรียนอรพินพิทยาจัดกิจกรรม "พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ให้แก่นักเรียนที่เรียนจบหลักสูตรทั้งระดับปฐมวัย (อนุบาล 3 ) และระดับประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมี นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธาน และนางสาวอรพิน ศรีบุญเรือง ผู้รับใบอนุญาต เป็นผู้กล่าวรายงาน และมอบรางวัลให้แก่ครูดีเด่นและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ 10 ปี 15 ปี และ มากกว่า 20 ปี คุณครูที่ชนะเลิศการแข่งขันสื่อการเรียนการสอน ทั้งในระดับสมาคม และรางวัลชมเชยการประกวดสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี ระดับประเทศ ัโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ของโรงเรียนที่มีชื่อเสียง ทั้งในจังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียง
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2560,22:55   อ่าน 1269 ครั้ง