โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ภาพกิจกรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 28-29 มีนาคม 2560
     โรงเรียนอรพินพิทยาจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ใช้อยู่เดิมกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ฉบับใหม่ วันที่ 28 - 29 มีนาคม 2560  ณ ห้องประชุมกรกช  โดยมี อาจารย์ประยูร  ลังการ์พินธุ์  ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ  เป็นประธานที่ประชุมและเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนอรพินพิทยา
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2560,10:22   อ่าน 653 ครั้ง