โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ภาพกิจกรรม
ครูเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำพูน
       ครูเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำพูน ทั้งระบบของสช. ปีงบประมาณ 2560 เรื่อง การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศสถานศึกษา  ระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมถาวร เลาหกุล โรงเรียนมงคลวิทยา  ครูที่เข้ารับการอบรมฯ ครั้งนี้มีจำนวน 5 คน ดังนี้ นายมติพันธ์ ปัญญา  นายกุลธร ไชยชมเกียรติคุณ นางจิราภรณ์ ภาคอุทัย  นางสาวกาญจนา โปธาพันธ์ และ นางกิรณา แสนนะริน
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2560,06:09   อ่าน 194 ครั้ง