โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ภาพกิจกรรม
ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพสถานที่ในการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผลบุคลาการทางลูกเสือ
           วันที่ 30 สิงหาคม 2560 โรงเรียนอรพินพิทยาเป็นเจ้าภาพสถานที่ในการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผลบุคลากรทางลูกเสือ สังกัดกองลูกเสือโรงเรียนอรพินพิทยา โดยมีอาจารย์สุรัก เชื้อหลุมโพธิ์ และอาจารย์พีรศักดิ์ พรหมนิล เป็นที่ปรึกษา ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรที่มาตรวจขั้นที่ 5 ดังนี้ อาจารย์วิสุนีย์ ปาจุวัง อาจารย์วิเชียร ปาปวน อาจารย์สุพจน์ รัตนเกษมสุข และ อาจารย์เดช ตาเจริญเมือง ทางโรงเรียนอรพินพิทยาขอต้อนรับคณะครูบาอาจารย์ทุกท่านทั้งท่านที่มาตรวจและท่านที่มารับการตรวจ ด้วยความยินดียิ่ง
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2560,16:12   อ่าน 323 ครั้ง