โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ภาพกิจกรรม
ทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 28 สิงหาคม 2560
รงเรียนอรพินพิทยาได้นำนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 เเละ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์
งานมหัศจรรย์โลกของเด็ก (Kids World) จังหวัดเชียงใหม่
ในวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 2560,13:44   อ่าน 214 ครั้ง