โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ภาพกิจกรรม
นักเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นนักเรียนรอบพิเศษ(โควตา) เพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
ขอเเสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอรพินพิทยา ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักเรียนรอบพิเศษ(โควตา) เพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2561 มีรายชื่อดังนี้
1.ด.ญ.ณัฏฐณิชา พรวนหาญ
2.ด.ญ.วรัชญา สุภาษี
3.ด.ช.กฤษฏิ์ศิวัช ศรีเทศ
4.ด.ญ.พิมพ์พระนาง พรหมเทศ
5.ด.ญ.ณภัทร ณะใจ
6.ด.ญ.กัญญาณัฐ นาคี
7.ด.ญ.ณัฏฐิชา ยะสม
8.ด.ญ.ฐิติพันธ์ วงค์สุรดาพร
9.ด.ช.ชัชวิน พรหมกาวี
10.ด.ญ.พิตรานรี วงค์วิราช
11.ด.ช.อฑิรุต เกื้อกูล
12.ด.ช.ศุภวิชญ์ เถียรพิม
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 2560,13:54   อ่าน 410 ครั้ง