โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ภาพกิจกรรม
โครงการพุทธศิลป์(การประกวดส่งเสริมภูมิปัญญาล้านนา)
นักเรียนชุมนุมอนุรักษ์ภาษาวรรณกรรมล้านนาของโรงเรียนอรพินพิทยาได้เข้าร่วมโครงการพุทธศิลป์(การประกวดส่งเสริมภูมิปัญญาล้านนา)
ณ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ในวันที่ 11 กันยายน 2560
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2560,16:08   อ่าน 257 ครั้ง