โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม "สืบสานประเพณีตานก๋วยสลาก" ปีการศึกษา 2560
วันพุธ ที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 09.09 - 12.00 น. โรงเรียนอรพินพิทยาได้จัดกิจกรรม "สืบสานประเพณีตานก๋วยสลาก"
ปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประเพณีของชาวล้านนา โดยการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงและได้ประสบการณ์ตรง ทั้งนี้คณะผู้บริหาร ครู-นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนอรพินพิทยาร่วมกันทำบุญเพื่อสร้างกุศลให้กับตนเองและครอบครัวโดยถ้วนทั่วทุกคน
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2560,15:30   อ่าน 287 ครั้ง