โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ภาพกิจกรรม
ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพสานที่การแข่งขันทักษะวิชาการของสาระวิทยาศาสตร์
วันที่ 22 กันยายน 2560 โรงเรียนอรพินพิทยาเป็นเจ้าภาพสถานที่จัดการแข่งขันทักษะวิขาการ ของสาระวิทยาศาสตร์ เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำพูน โดยมีท่านผู้อำนวยการ อาจารย์ประสิทธิ์ คงสมัย เป็นประธานพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับนักเรียนที่มาร่วมแข่งขัน คณะครูผู้ควบคุม และคณะกรรมการตัดสิน ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ประยูร ลังการ์พินธุ์ ท่านที่ปรึกษาด้านวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ที่มาเยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2560,13:41   อ่าน 733 ครั้ง