โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนอรพินพิทยาจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการให้แก่คณะครูและบุคลากรของโรงเรียน
โรงเรียนอรพินพิทยา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จากยุทธศาสตร์ของ แผนการศึกษาแห่งชาติ สู่ การประกันคุณภาพ ให้แก่คณะครูและบุคลากรของโรงเรียน วันที่ 30-31 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมกรกช โรงเรียนอรพินพิทยา โดยมี อาจารย์เฉลิม รัชชนะกุล ( ประธานที่ปรึกษา , ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารโรงเรียน )  เป็นประธานพิธีเปิด อาจารย์นาวิน วินยาภรณ์ อาจารย์ประยูร ลังการ์พินธุ์ ( ที่ปรึกษาด้านวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ) และอาจารย์ประสิทธิ์ คงสมัย ( ผู้อำนวยการ ) เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณะครูและบุคลากร  และได้รับเกียรติจาก..อาจารย์กมลทิพย์  รัชชนะกุล ( ผู้จัดการ , ที่ปรึกษาฝ่ายภาษาต่างประเทศและคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ) ร่วมเข้าประชุมในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2560,17:53   อ่าน 587 ครั้ง