โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนอรพินพิทยาร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง (ยี่เป็งรำลึก)
โรงเรียนอรพินพิทยาร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง (ยี่เป็งรำลึก)  โดยจัดกิจกรรมประดิษฐ์กระทง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามให้้สืบต่อไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานและรุ่นต่อๆ ไป  เพื่อนักเรียนทราบถึงความสำคัญและความเป็นมาของประเพณีลอยกระทง  และมีใจรักและเต็มใจที่ร่วมกันอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป.
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 2560,16:04   อ่าน 638 ครั้ง