โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนอรพินพิทยาจัดกิจกรรม "การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2560"
วันที่ 22-23 ธันวาคม 2560 โรงเรียนอรพินพิทยาจัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ-ยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนอรพินพิทยา เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ครบทั้งด้านทักษะและกระบวนการเรียนรู้ทางลูกเสือและยุวกาชาด อันจะนำไปสู่การพัฒนาตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมอันดีงามให้กับนักเรียน
โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 2560,14:12   อ่าน 873 ครั้ง