โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการเข้าค่ายกลางวันลูกเสือสำรอง-ยุวกาชาด ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2560
วันนี้โรงเรียนอรพินพิทยาจัดกิจกรรมเข้าค่ายกลางวันลูกเสือสำรอง-ยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ณ ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนอรพินพิทยา โดยมีท่านผู้อำนวยการ อาจารย์ประสิทธิ์ คงสมัย เป็นประธานพิธีเปิดการเข้าค่ายกลางวันฯ ในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 2561,15:33   อ่าน 833 ครั้ง