โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ภาพกิจกรรม
การประกวดสื่อ-นวัตกรรมของโรงเรียนอรพินพิทยา ประจำปีการศึกษา 2560
ฝ่ายวิชาการโรงเรียนอรพินพิทยาจัดการประกวดสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษาของครูผู้สอนระดับประถมศึกษาเพื่อแสดงศักยภาพและการพัฒนาแนวความคิดที่แปลกใหม่ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรม เพื่อประโยชน์ต่อการเรียนการสอนของโรงเรียนอรพินพิทยา
อาจารย์เฉลิม รัชชนะกุล ที่ปรึกษาโรงเรียนอรพินพิทยา กำลังเยี่ยมชมสื่อการสอน-นวัตกรรมที่ส่งเข้าประกวดและให้กำลังใจแก่ครูผู้ผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วย
โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 2561,08:10   อ่าน 3461 ครั้ง