โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ภาพกิจกรรม
รับการทิเทศติดตามจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ปีการศึกษา 2560
วันนี้ ( 18 มกราคม 2561 ) โรงเรียนอรพินพิทยาได้รับการนิเทศ-ติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET จาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ปีการศึกษา 2560 ซึ่งเป็นการนิเทศ-ติดตามเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างยั่งยืน สามประสาน ดำเนินงาน 9 ขั้นก้าวหน้า พัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ปีการศึกษา 2560 ซึ่งผลการนิเทศ-ติดตามของโรงเรียนอรพินพิทยาอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2561,13:48   อ่าน 475 ครั้ง