โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คนเก่ง คนดี ศรีอรพิน สามารถสอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เด็กชายสุทธิพงษ์ ยศพิมสาร
เด็กหญิงรวินันท์ เสนาวารี
เด็กชายศุภโชค สุนันต๊ะ
เด็กหญิงณัฐวรา เขื่อนแก้ว
เด็กชายนวพร จิตนารินทร์
เด็กชายณภัทร ใจกลางดุก
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2559,00:00   อ่าน 795 ครั้ง