โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ประจำปีการศึกษา 2559

        โรงเรียนอรพินพิทยา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET  ประจำปีการศึกษา 2559  มีค่าเฉลี่ยทั้ง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าในระดับอื่นๆ ทุกกลุ่มสาระ  สมกับปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า " เน้นคุณภาพ มีคุณธรรม นำวิชาการ ประสานชุมชน " 

โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2560,00:00   อ่าน 403 ครั้ง