โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบ O-NET ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชา คณิตศาสตร์ ชั้น ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยาขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงวรัชญา สุภาษี และเด็กชายอภิชาติ โชคธนศาลสมบัติ ที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2561,00:00   อ่าน 396 ครั้ง