โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้รับใบอนุญาตรับโล่เกียรติคุณ จาก คณะสงฆ์จังหวัดลำพูน
วันที่ 29 พฤษภาคม 2561  อาจารย์อรพิน  ศรีบุญเรือง  ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอรพินพิทยา  รับโล่เกียรติคุณ " เป็นบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน  งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561" รับจาก พระเทพรัตนนายก  เจ้าคณะจังหวัดลำพูน
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2561,12:00   อ่าน 90 ครั้ง