โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา   ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนอรพินพิทยาขอแจ้งเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
 เรียน ท่านผู้ปกครองที่เคารพทุกท่าน โรงเรียนอรพินพิทยาขอแจ้งเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ออกไปก่อน เพื่อรอคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน จึงนำเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยเป็นอย่างสูงยิ่งมา ณ โอกาสนี้
                                                นายนาวิน วิยาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอรพินพิทยา
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2564,16:52   อ่าน 29 ครั้ง