โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา   ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
สาระน่ารู้
10 แวว “อัจฉริยภาพ” เด็ก

1. แววนักคิด - ช่างสังเกตรายละเอียด จดจำแม่นยำ สนใจสิ่งแปลก ๆ ชอบคบคนวัยสูงกว่า รู้เกินเด็กวัยเดียวกัน ชอบทำงานคนเดียว

2. แววนักวิชาการ - มีสมาธิดี เรียนรู้ได้รวดเร็ว ภาษาดี ชอบเรียนรู้ถึงแก่น ชอบซักถาม ชอบเรียนวิชายาก ๆ สนุกกับการเรียน ชอบทำงานเกินคำสั่งในสิ่งที่สนใจ

3. แววสร้างสรรค์ - ไม่ยอมทำกิจกรรมที่ไม่ชอบ ไม่ยอมร่วมมือถ้าไม่เห็นด้วย สนใจสิ่งประดิษฐ์และความคิดใหม่ ๆ สังเกตรายละเอียดต่าง ๆ ได้ดี มีความคิดอิสระ ยืดหยุ่น คิดได้หลายอย่าง มีความคิดแปลกใหม่

4. แววนักวิทยาศาสตร์ - กระหายใคร่รู้ในสิ่งต่าง ๆ ว่าทำได้อย่างไร ชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ ชอบเฝ้าดู จับต้อง ดม ชอบทำงานที่ต้องปฏิบัติ ทดลอง

5. แววนักคณิตศาสตร์ - สนใจศึกษาเกี่ยวกับตัวเลขปฏิทินเวลา แผนภูมิ หมกมุ่นครุ่นคิดหาวิธีแปลกใหม่ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ มีจินตนาการ ชอบตั้งคำถามที่เป็นเหตุเป็นผล มีความสามารถในการแก้ปัญหาได้หลายวิธี

6. แววผู้นำ - ชอบขบคิด ไม่ยอมจำนนต่ออุปสรรคใด ๆ เป็นผู้นำกลุ่ม มีอารมณ์ขัน ชอบทำงานกับคนหมู่มาก ทำงานร่วมกับคนอื่นได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ ควบคุมการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย

7. แววนักภาษา - พูดอ่านเขียนเร็ว มีภาษาก้าวหน้ากว่าเด็กวัยเดียวกัน ชอบท่องจำ อ่านโคลงกลอนพกหนังสือติดตัวไปทุกที่ ชอบแต่งเรื่องเขียนเรื่อง มีภาษาพูด เขียน สละสลวยงดงามกว่าเด็กวัยเดียวกัน เข้าใจเรื่องที่อ่านอย่างถ่องแท้

8. แววนักกีฬา - สนุกสนานกับการเคลื่อนไหว ออกกำลัง ปีนป่าย เล่นกีฬา มีสมาธิแม้มีเสียงรบกวนควบคุมความสมดุลของร่างกายได้อย่างโดดเด่น มีสภาพร่างกายที่เหมาะสม

9. แววนักดนตรี - ใช้เวลาว่างกับกิจกรรมดนตรี อยากมีอาชีพเกี่ยวกับดนตรี มีความไวต่อเสียง แยกแยะความแตกต่างของเสียงได้ ชอบวิเคราะห์เพลงว่าดีหรือไม่ดี

10. แววศิลปิน - สนใจศิลปะ ใช้เวลาว่างวาดภาพ ขีดเขียน มีสมาธินานกับศิลปะ มีความสุขกับงานศิลปะ มีความสุขกับงานศิลปะ มีประสาทสัมผัสมือ ตาดี มีทักษะสามารถใช้กริยาท่าทางสื่ออารมณ์ได้ดีเด็กแต่ละคนมีศักยภาพในตัวของตัวเองถ้าเราต้องการเห็นแววที่แสดงออกมาในตัวเด็กแต่ละคนเราก็ควรจะให้การสนับสนุนและส่งเสริมในสิ่งที่เด็กชอบ  เหมือนกับทฤษฏีการสอนของดิวอี้ที่กล่าวไว้ว่าเด็กจะเรียนรู้ได้ดีก็ต่อเมื่อเด็กได้เรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองสนใจดังนั้นเราควรจะส่งเสริมเด็กในทางที่ถูกต้องเพื่อให้เด็กได้พัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในอนาคต

โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2557,23:28   อ่าน 1811 ครั้ง