โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปี 2559 ระดับสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำพูน
        ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปี 2559  วันที่ 1 ตุลาคม 2559
ระดับสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำพูน  มีดังต่อไปนี้
1.  ชนะเลิศการแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ระดับชั้น ป.1-3
        2.  ชนะเลิศการแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ระดับชั้น ป.4-6
3.  ชนะเลิศการแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย  ระดับชั้น ป.1-3
4.  ชนะเลิศการแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย  ระดับชั้น ป.4-6
5.  ชนะเลิศการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-3
6.  ชนะเลิศการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป.4-6
7.  ชนะเลิศการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  ระดับชั้น ป.1-3
8.  ชนะเลิศการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  ระดับชั้น ป.4-6
9.  ชนะเลิศการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.1-3
      10.  ชนะเลิศการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่  ระดับชั้น ป.4-6
      11.  ชนะเลิศการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก  ระดับชั้น ป.4-6
      12.  ชนะเลิศการแข่งขันการเดินทรงตัว โยนบอลและผูกเงื่อน ระดับชั้น ป.1-3
      13.  ชนะเลิศการแข่งขันมารยาทไทย  ระดับชั้น ป.4-6
      14.  ชนะเลิศการแข่งขันการทำอาหาร น้ำพริก ผักสดและเครื่องเคียง ระดับชั้น ป.4-6
      15.  ชนะเลิศการแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์  ระดับชั้น ป.4-6
      16.  ชนะเลิศการแข่งขันเดี่ยว ขิม 7 หย่อง  ระดับชั้น ป.1-6
      17.  ชนะเลิศการแข่งขันการขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย  ระดับชั้น ป.1-6
      18.  ชนะเลิศการแข่งขันการขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง  ระดับชั้น ป.1-6
      19.  ชนะเลิศการแข่งขันการขับร้องเพลงสากล ชาย  ระดับชั้น ป.1-6
      20.  ชนะเลิศการแข่งขันการขับร้องเพลงสากล หญิง  ระดับชั้น ป.1-6
      21.  ชนะเลิศการแข่งขันแอโรบิก  ระดับชั้น ป.1-6
      22.  ชนะเลิศการแข่งขันสวดมนต์แปลบาลี-ไทย  ระดับชั้น ป.1-ม.3

***การแข่งขันทุกประเภทที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ หมายถึง รางวัลชนะเลิศที่ 1  เป็นรางวัลเหรียญทอง และได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำพูน  เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 66 ปี 2559  ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  
     
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2559,00:00   อ่าน 1029 ครั้ง