โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีผลการทดสอบ (O-NET)
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน
ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558  ดังนี้

    1. เด็กชายวรัชญะ  วัชโรทยางกูร
- สอบวิชาคณิตศาสตร์ ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน  เป็นอับดับที่ 1 ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
          ลำพูนเขต 1
  - สอบวิชาภาษาอังกฤษ ได้ 97.50 คะแนน   อับดับที่ 2 ของเขตพื้นที่การศึกษาฯ
- สอบวิชาวิทยาศาสตร์ ได้ 88.00 คะแนน    อับดับที่ 2 ของเขตพื้นที่การศึกษาฯ
*รวมคะแนน 5 กลุ่มสาระได้ 441.50 คะแนน อับดับที่ 1 ของเขตพื้นที่การศึกษาฯ
          
    2. เด็กหญิงณัชชา  บริบูรณ์
        - สอบวิชาวิทยาศาสตร์  ได้ 91.50  คะแนน  อันดับที่ 1 ของเขตพื้นที่การศึกษาฯ
        - สอบวิชาคณิตศาสตร์   ได้ 95.00 คะแนน   อันดับที่ 2 ของเขตพื้นที่การศึกษาฯ
       * รวมคะแนน 5 กลุ่มสาระได้ 406.00 คะแนน อันดับที่ 8 ของเขตพื้นที่การศึกษาฯ 

    3. เด็กชายกษิเดช  รวมสุข
        - สอบวิชาคณิตศาสตร์ ได้ 90.00  คะแนน    อันดับที่ 3 ของเขตพื้นที่การศึกษาฯ
        - สอบวิชาภาษาอังกฤษได้ 92.50 คะแนน    อันดับที่ 4 ของเขตพื้นที่การศึกษาฯ
       * รวมคะแนน 5 กลุ่มสาระได้ 408.00 คะแนน อันดับที่ 7 ของเขตพื้นที่การศึกษาฯ     
    4. เด็กหญิงอัญชลี  เสถะรักษ์
        - สอบวิชาภาษาไทย ได้ 90.00  คะแนน   อันดับที่ 1 ของเขตพื้นที่การศึกษาฯ

    5. เด็กชายณธรรศ  คาดคำฟู
        - สอบวิชาคณิตศาสตร์ ได้ 95.00 คะแนน  อันดับที่ 2 ของเขตพื้นที่การศึกษาฯ

    6. เด็กชายวทัญญู  ถ้วยเงิน
        - สอบวิชาคณิตศาสตร์ ได้ 90.00  คะแนน   อันดับที่ 3 ของเขตพื้นที่การศึกษาฯ

    7. เด็กหญิงปภานภัส  ยาวีระ
        - สอบวิชาคณิตศาสตร์ ได้ 90.00  คะแนน   อันดับที่ 3 ของเขตพื้นที่การศึกษาฯ

    8. เด็กหญิงณิชานภัส  ยาวีระ
        - สอบวิชาคณิตศาสตร์ ได้ 90.00  คะแนน   อันดับที่ 3 ของเขตพื้นที่การศึกษาฯ

    9. เด็กหญิงนภัส  พลสามารถ
        - สอบวิชาภาษาไทย ได้ 90.00  คะแนน   อันดับที่ 4 ของเขตพื้นที่การศึกษาฯ 

  10. เด็กหญิงกัลยลักษณ์  เฉยแสวง
       - สอบวิชาภาษาอังกฤษได้ 82.50  คะแนน   อันดับที่ 4 ของเขตพื้นที่การศึกษาฯ


*************************************
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2559,00:00   อ่าน 487 ครั้ง