โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนอรพินพิทยาส่งครูผู้สอนเข้ารับการอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง (วู๊ดแบดจ์)
โรงเรียนอรพินพิทยา ส่งครูผู้สอนวิชา ลูกเสือ เข้าอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง (วู๊ดแบดจ์) รุ่นที่ 3/2559  ณ ค่ายลูกเสือหริภุญไชย  ต.ศรีบัวบาน  อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน จำนวน 12 คน ดังนี้
1.  นายรุ่งศักดิ์        อมแย้ม ครูผู้สอนวิชา ลูกเสือ ชั้น ป.5
2.  นายเพชร            วิทยาภา ครูผู้สอนวิชา ลูกเสือ ชั้น ป.5
3.  นายอนุพงษ์         คำปัน ครูผู้สอนวิชา ลูกเสือ ชั้น ป.1
        4.  นางณัฐพร           จันทร์ป่า ครูผู้สอนวิชา ลูกเสือ ชั้น ป.1
5.  นางภัทรากรณ์      ฝึกฝน ครูผู้สอนวิชา ลูกเสือ ชั้น ป.1
6.  นางกชพรรณ       อมแย้ม ครูผู้สอนวิชา ลูกเสือ ชั้น ป.2
7.  นางรุ่งทิพย์          มาโนชญ์ ครูผู้สอนวิชา ลูกเสือ ชั้น ป.2
8.  นางเพ็ญทอง       ยาขม ครูผู้สอนวิชา ลูกเสือ ชั้น ป.3
        9.  นางพิไลลักษณ์    ทองภักดี ครูผู้สอนวิชา ลูกเสือ ชั้น ป.3
      10.  นางมาริษา          ชุมภูเทพ ครูผู้สอนวิชา ลูกเสือ ชั้น ป.3
      11.  นางปราณี           ปัญญา ครูผู้สอนวิชา ลูกเสือ ชั้น ป.4
      12.  นางสาวกาญจนา  โปธาพันธ์  ครูผู้สอนวิชา ลูกเสือ ชั้น ป.4

โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 2559,00:00   อ่าน 391 ครั้ง