โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ข่าวประชาสัมพันธ์
นักเรียนชั้น ป.6 สอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 โรงเรียนปรินส์รอยเเยลส์วิทยาลัยเชียงใหม่
นักเรียนชั้น ป.6  สอบเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 โรงเรียนปรินส์รอยเเยลส์วิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 8 คน ดังนี้
1.  เด็กหญิงปพิชญ์ชญา   จะงาม
2.  เด็กชายกฤตธรรศ     แก้วยองผาง
3.  เด็กหญิงขณิฐ   วงศ์ชัย
4.  เด็กหญิงพิมมาดา   ไชยชนะ
5.  เด็กหญิงณิชา   ไซโต
6.  เด็กชายนวพร   จิตนารินทร์
7.  เด็กชายสิทธิพงษ์   ยศพิมสาร
8.  เด็กชายภูมิพัฒน์   วงศ์นันท์
โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 2559,00:00   อ่าน 750 ครั้ง