โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1

     ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559  สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2559  นักเรียนของโรงเรียนอรพินพิทยาที่เป็นตัวแทนสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำพูนที่เข้าร่วมแข่งขันฯ มีผลการแข่งขัน ดังนี้ 

      1. การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4 - ป.6  

            ชนะเลิศ ( ระดับเหรียญทอง ) ได้คะแนน 93 คะแนน 

            ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคเหนือ ที่จังหวัดลำปาง

      2. การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ป.4 - ป.6  

            ชนะเลิศ ( ระดับเหรียญทอง ) ได้คะแนน 90 คะแนน

            ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคเหนือ ที่จังหวัดลำปาง

      3. การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4 - ป.6   

            ชนะเลิศ ( ระดับเหรียญทอง ) ได้คะแนน 86 คะแนน

            ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคเหนือ ที่จังหวัดลำปาง

      4. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.4 - ป.6  

             ชนะเลิศ ( ระดับเหรียญทอง ) ได้คะแนน 85 คะแนน

            ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคเหนือ ที่จังหวัดลำปาง

      5. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.1 - ป.3  

             ชนะเลิศ ( ระดับเหรียญทอง ) ได้ 81 คะแนน

            ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคเหนือ ที่จังหวัดลำปาง

     6. การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย  ระดับชั้น ป.4 - ป.6  

             ชนะเลิศ ( ระดับเหรียญทอง ) ได้คะแนน 80 คะแนน

            ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคเหนือ ที่จังหวัดลำปาง

7. การประกวดเล่านิทานคุณธรรม  ระดับชั้น ป.1 - ป.3

     ชนะเลิศ ( ระดับเหรียญทอง ) ได้คะแนน 90 คะแนน

            ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคเหนือ ที่จังหวัดลำปาง

8. การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ระดับชั้น ป.1 - ป.6

    ชนะเลิศ ( ระดับเหรียญทอง ) ได้คะแนน 89 คะแนน

            ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคเหนือ ที่จังหวัดลำปาง

      9. การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA  ป.4 - ป.6

            ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  ระดับเหรียญทอง ได้คะแนน 90 คะแนน

     10. การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1 - ป.6

            ได้อันดับที่ 4  ระดับเหรียญทอง ได้ 84 คะแนน

     11. การประกวดมารยาทไทย ป.4 - ป.6

            ได้อันดับที่ 7  ระดับเหรียญทอง  ได้คะแนน 80.87 คะแนน

      12. การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล  ป.1 - ป.3 

            ได้อันดับที่ 6  ระดับเหรียญเงิน  ได้คะแนน 70.50 คะแนน

      13. การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย  ป.1 - ป.3

             ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน

      14. การแข่งขันคิดเลขเร็ว  ป.1 - ป.3 

            ได้อันดับที่ 5  ระดับเหรียญทองแดง  ได้คะแนน 60 คะแนน

      15. การแข่งขันแอโรบิก  ป.1 - ป.6

    ได้อันดับที่ 3  ระดับเหรียญทอง  ได้คะแนน 91 คะแนน

      16. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย  ป.1 - ป.6

     ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  ระดับเหรียญทอง  ได้คะแนน 85 คะแนน

      17. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง  ป.1 - ป.6

     ได้อันดับที่ 5  ระดับเหรียญทอง  ได้คะแนน 83 คะแนน

      18. การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย  ป.1 - ป.6

     ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  ระดับเหรียญทอง  ได้คะแนน 87 คะแนน

       19. การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง  ป.1 - ป.6

      ได้อันดับที่ 4  ระดับเหรียญทอง  ได้คะแนน 85 คะแนน

      20. การแข่งขันการอ่านเอาเรื่องตามแนว  PIZA  ป.1 - ป.3

            ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1

โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 2559,00:00   อ่าน 797 ครั้ง