โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ข่าวประชาสัมพันธ์
การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรยีนาเชลีวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
     วันที่ 23  พฤศจิกายน 2559  โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  อำเภอเมือง  จังหวีดเชียงใหม่ จัดการสอบคัดเลือกนักเรียนหญิง ระดับชั้น ป.6 ของโรงเรียนอรพินพิทยา จำนวน 70 คน เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560  ของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  โดยมีอาจารย์มาคุมการสอบจำนวน  3 คน ดันี้
      1.  อาจารย์กาญจนา พรมมา ( หัวหน้างานวัดผลระดับมัธยม )
2.  อาจารย์ณธิดา ชัยณรงค์ ( ฝ่ายแนะแนว )
3.  อาจารย์วชิราภรณ์ ขันธสีมา ( ฝ่ายแนะแนว )
โดยใช้สถานที่ ( อาคารโลเจริญกุล ชั้น 4 )  ของโรงเรียนอรพินเป็นสนามสอบในครั้งนี้ ทางโรงเรียนอรพินพิทยาต้องขอขอบพระคุณโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  ที่บริการการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1  เป็นการสอบนอกสถานที่ที่ทางโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้จัดการสอบให้โรงเรียนอรพินพิทยาเพียงโรงเรียนเดียวเท่านัั้น.
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 2559,00:00   อ่าน 603 ครั้ง