โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  สอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1

ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ 

จำนวน 10 คน ดังนี้

                        1.  เด็กชายศุภณัฐ         กันไชยสัก   

                        2.  เด็กชายธนพัต          วีระสะ

                        3.  เด็กชายปราชญา      โตปินใจ

                        4.  เด็กชายภูมิพัฒน์      วริชานุกุลยกิจ

                        5.  เด็กชายณัฏฐากร      มูลศรี

                        6.  เด็กชายศุภโชค         สุนันต๊ะ

                        7.  เด็กชายณัฐกรณ์       โนโชติ

                        8.  เด็กชายณภัทร          ใจกลางดุก

                        9.  เด็กหญิงญาณิศา       ปรีชามานะศาสตร์

                                             10.  เด็กหญิงกรกนก        การะเกตุ

โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2559,00:00   อ่าน 693 ครั้ง