โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปี 2559 ระดับภาคเหนือ แข่งขันที่จังหวัดลำปาง
       ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปี 2559 ระดับภาคเหนือ แข่งขันที่จังหวัดลำปาง  โรงเรียนอรพินพิทยาได้รับคัดเลือกจากเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ จำนวน 8 รายการแข่งขัน ดังนี้
เด็กหญิงรัตนาวดี ยาขม ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ป.1-3
เด็กหญิงรติกานต์ มูลธิจันทร์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ป.4-6
เด็กหญิงนีรพัฒน์ ปัญญาวีระวงศ์ เด็กหญิงพิมมาดา มาเขียว และเด็กหญิงวชิรญาณ์ ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6
เด็กหญิงพัณณิตา ยอดมูลดี เด็กหญิงนันท์นภัส ฟักทอง และ เด็กหญิงวิลาสิณีย์ ปันทะแค ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-6
เด็กชายนนทพัทธ์ สายเครื่อง เด็กหญิงญาณิศา ธรรมานุพัฒน์ และเด็กหญิงฐิติชญา คำธิตา ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6
เด็กหญิงพินทุกานต์ บุญเทพ ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-6
เด็กชายธีระโชตื ฟูใจ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแขางขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-3
เด็กขายนวพร จิตนารินทร์ ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันอัฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 2559,04:21   อ่าน 676 ครั้ง