โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมในเดือน เมษายน 2560
*  วันที่ 1 - 2  เมษายน 2560  จำหน่ายแบบเรียน  เครื่องแบบนักเรียน  ชุดพื้นเมือง และชุดพลศึกษา  สำหรับผู้ปกครองนักเรียนที่ไม่สามารถไปซื้อแบบเรียน เครื่องแบบนักเรียนและอื่นๆ ได้  ท่านสามารถซื้อได้อีกครั้งหนึ่ง ในรอบที่ 2  ( วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 )
*  วันที่ 3 - 28 เมษายน 2560 เปิดสอนพิเศษภาคฤดูร้อน ( Summer 2017 )  รับนักเรียนทุกระดับชั้น นักเรียนจากโรงเรียนอื่นๆ สามารถสมัครเข้าเรียนพิเศษได้ (ไม่จำกัดจำนวน)
*  วันที่ 7 เมษายน  2560  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มารับหนังสือรุ่น  ที่ห้องวิชาการระดับประถม ( เวลา 07.30 - 17.00 น )
*  วันที่ 16 เมษายน 2560  เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ศิษย์เก่าโรงเรียนอรพินพิทยาร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัว ณ หอประชุมยุคลธร
***เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ทุกระดับชั้น***   
      
จำหน่ายแบบเรียนและอุปกรณ์การเรียนของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
จำหน่ายแบบเรียนและอุปกรณ์การเรียนของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
จำหน่ายแบบเรียนและอุปกรณ์การเรียนของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
จำหน่ายแบบเรียนและอุปกรณ์การเรียนของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
นักเรียน ชั้น ป.6 รับหนังสือรุ่น วันที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 08.00 - 16.00 น.
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560 ทุกระดับชั้น
จำหน่าย ชุดพลศึกษาของนักเรียนทุกระดับชั้น
จำหน่าย ชุดพื้นเมืองของนักเรียนทุกระดับชั้น
วันที่ 16 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. พิธีรดน้ำดำหัวของศิษย์เก่า
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 2560,00:00   อ่าน 419 ครั้ง