โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม การเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2560
วันที่ 2 มิถุนายน 2560  เวลา 09.00 น. ฝ่ายปกครองร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอรพินพิทยา จัดกิจกรรม "การเลือกประธานนักเรียน" โรงเรียนอรพินพิทยา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เรื่อง ประชาธิปไตยที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติจริงได้ โดยไดรับความกรุณาจาก กกต.จังหวัดลำพูน ใช้เครื่องในการลงตะแนน ทางโรงเรียนต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ด้วย.
โพสเมื่อ : 03 มิ.ย. 2560,02:14   อ่าน 100 ครั้ง