โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม "สืบสานประเพณีตานก๋วยสลาก" ปี 2560 ณ โรงเรียนอรพินพิทยา
วันพุธ ที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 09.09 - 12.00 น. โรงเรียนอรพินพิทยาจัดกิจกรรม "สืบสานประเพณีตานก๋วยสลาก" ปีการศึกษา 2560  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประเพณีของไทย  โดยไ้ด้รับรู้รับทราบจากประสบการณ์ตรง และเปิดโอกาสให้คณะผู้บริหาร ครู-นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนอรพินพิทยาทำบุญสร้างกุศลให้กับตนเองและครอบครัวโดยถ้วนทั่วทุกคน
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2560,00:00   อ่าน 103 ครั้ง