โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม"การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ-ยุวกาชาด ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2560"
      วันที่ 22-23 ธันวาคม 2560  โรงเรียนอรพินพิทยาจัดกิจกรรม "การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ-ยุวกาชาด ชั้น ป.6" ประจำปีการศึกษา 2560  ณ ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนอรพินพิทยา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนให้มีความรู้และประสบการณ์ตรงทั้งด้านทักษะและกระบวนการทางลูกเสือ  ส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม  อันจะนำไปสู่การพัฒนาตนให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 2560,00:00   อ่าน 49 ครั้ง