โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับเด็กหญิงณัฏฐณิชา ทองเพ็ญ ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน..สมาร์ท เบรน (อ่าน 11) 15 ส.ค. 61
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับนักเรียนโรงเรียนอรพินพิทยาที่สอบได้ห้องเรียน Gifted ชั้น ม.1 มงฟอร์ต (อ่าน 34) 31 ก.ค. 61
โรงเรียนอรพินพิทยาได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดีบที่ 2 หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ระดับภาค (อ่าน 77) 24 ก.ค. 61
โรงเรียนอรพินพิทยาขอแสดงความยินดีกับ นายภาณุวัฒน์ ธรรมโคร่ง ศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ (อ่าน 42) 24 ก.ค. 61
โรงเรียนอรพินพิทยาขอแสดงความยินดีกับ พ่อครูนันท์ นันท์ชัยศักดิ์ (อ่าน 70) 24 ก.ค. 61
ได้รับรางวัล Clean Food Good Taste (อาหารสะอาด รสชาติอร่อย) จาก กระทรวงสาธารณสุข (อ่าน 52) 18 ก.ค. 61
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา..เรียนดีฟรี 100 %..จากร.ร.มงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ (อ่าน 49) 17 ก.ค. 61
ผู้รับใบอนุญาตรับโล่เกียรติคุณ จาก คณะสงฆ์จังหวัดลำพูน (อ่าน 90) 31 พ.ค. 61
ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงภัทรนันท์ สุธรรมยะ ที่สอบได้อันดับที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ เตรียมแพทย์ (อ่าน 311) 27 มี.ค. 61
ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายณัฏฐนันท์ ใจกลางดุก ที่สอบได้อันดับที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ (อ่าน 352) 27 มี.ค. 61
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบ O-NET ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชา คณิตศาสตร์ ชั้น ป.6 (อ่าน 402) 25 มี.ค. 61
ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายอภิชาติ โชคธนสารสมบัติ ที่ได้รับรางวัลชมเชย ASMO ระดับประเทศ (อ่าน 362) 26 ก.พ. 61
รับสมัครครู (อ่าน 498) 13 ก.พ. 61
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเเหนือ ครั้งที่ 67 (อ่าน 341) 25 ม.ค. 61
กิจกรรม "การเข้าค่ายกลางวันของลูกเสือสามัญและยุวกาชาด" ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 230) 18 ม.ค. 61
กิจกรรม "งานประจำปี..สายใยและความผูกพัน" โรงเรียนอรพินพิทยา ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 307) 18 ม.ค. 61
กิจกรรม "การเข้าค่ายกลางวันลูกเสือสำรองและยุวกาชาด" ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 264) 18 ม.ค. 61
กิจกรรม "ค่ายกลางวันภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน ชั้น ป.3" โรงเรียนอรพินพิทยา (อ่าน 250) 18 ม.ค. 61
กิจกรรม "วันวิชาการ" ประจำปีการศึกษา 2560 ของ ฝ่ายวิชาการโรงเรียนอรพินพิทยา (อ่าน 243) 18 ม.ค. 61
รับการทิเทศติดตามจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 7) 18 ม.ค. 61
กิจกรรม..วันเด็กแห่งชาติ ปี 2561..ของ โรงเรียนอรพินพิทยา (อ่าน 311) 10 ม.ค. 61
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอรพินพิทยาที่เข้ารับโล่รางวัล CKK Open House 2017 (อ่าน 269) 29 ธ.ค. 60
กิจกรรม "ทำบุญตักบาตร...ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ 2561" ของโรงเรียนอรพินพิทยา (อ่าน 246) 29 ธ.ค. 60
เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มอันทรงเกียรติจาก คณะสงฆ์จังหวัดลำพูน (อ่าน 315) 12 ก.ย. 60
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอรพินพิทยา ที่สอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือกห้อง Gited ชั้น ม.1 (อ่าน 503) 24 ก.ค. 60
การศึกษาดูงานโรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ (อ่าน 403) 20 ก.ค. 60
วันที่ 16 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. วันศิษย์เก่าแสดงความกตัญญู ณ หอประชุมยุคลธร (อ่าน 393) 14 เม.ย. 60
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ทีผลการทดสอบ O-NET ได้คะแนนสูงสุด ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 446) 04 เม.ย. 60
กิจกรรมในเดือน เมษายน 2560 (อ่าน 476) 01 เม.ย. 60
โรงเรียนอรพินพิทยาประกาศผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 536) 30 มี.ค. 60
ผลการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 442) 29 มี.ค. 60
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ห้องพิเศษ จำนวน 20 คน โรงเรียนส่วนบุญฯ (อ่าน 509) 11 มี.ค. 60
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ห้องพิเศษ จำนวน 52 คน โรงเรียนจักรคำคณาทร (อ่าน 784) 11 มี.ค. 60
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ แห่งปีการศึกษา 2559 (อ่าน 498) 02 มี.ค. 60
กิจกรรม เดย์แคมป์ ระดับปฐมวัย ( อนุบาลปีที่ 1-3 ) โรงเรียนอรพินพิทยา ( 20-22 ก.พ.60 ) (อ่าน 533) 21 ก.พ. 60
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 งานวันพัฒนาการศึกษาเอกชน ประจำปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนอรพินพิทยา (อ่าน 507) 08 ก.พ. 60
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปี 2559 ระดับภาคเหนือ แข่งขันที่จังหวัดลำปาง (อ่าน 761) 21 ธ.ค. 59
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ (อ่าน 767) 14 ธ.ค. 59
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อ่าน 858) 02 ธ.ค. 59
คนเก่งวันนี้..นักเทควันโดที่มากด้วยความสามารถด้านการต่อสู้..ระดับภาค 5 ครั้งที่ 33 ปี 2559 (อ่าน 415) 24 พ.ย. 59