โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมกิจกรรม "วันครู" ครั้งที่ 63 ประจำปี พ.ศ. 2562 ของ สพป. ลำพูน เขต 1 (อ่าน 20) 16 ม.ค. 62
รับการตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสิ่งแวดล้อมจาก สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำพูน (อ่าน 30) 10 ม.ค. 62
โรงเรียนอรพินพิทยา เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป (อ่าน 124) 01 ม.ค. 62
เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ ลำพูน เขต1 แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 จังหวัดพะเย (อ่าน 55) 25 ธ.ค. 61
รับสมัครครู (อ่าน 274) 19 ธ.ค. 61
ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพสถานที่จัดการอบรมในโครงการรวมพลังเยาวชนต้นแบบศีลธรรม 4.0 จ.ลำพูน ครั้งที่ 2 (อ่าน 58) 18 ธ.ค. 61
ร่วมกิจกรรม "ฟ้อนเล็บถวายเจ้าแม่จามเทวี" เนื่องในวัน "พระแม่นั่งเมือง" ปี 2561 (อ่าน 77) 16 ธ.ค. 61
ร่วมงาน "ชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด" สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำพูน ปี 2561 (อ่าน 90) 06 ธ.ค. 61
ต้อนรับ..ครูภาษาจีน..จาก มหาวิทยาลัยเฉิงตู ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (อ่าน 109) 22 พ.ย. 61
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สามารถสอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นม.1 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (อ่าน 278) 04 ต.ค. 61
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สามารถสอบผ่ายการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นม.1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์ (อ่าน 186) 04 ต.ค. 61
ขอแสดงความยินดีกับดร.นาวิน วิยาภรณ์ ผู้อำนวยการ และคณะครูระดับปฐมวัยทุกคน (อ่าน 231) 30 ก.ย. 61
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอรพินที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน ของสนง.เทศบาลตำบลต้นธง (อ่าน 173) 23 ก.ย. 61
รางวัลที่นำมาซึ่งความภาคภูมิใจในความสำเร็จ ค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ (O-NET) ปี 2560 (อ่าน 232) 16 ก.ย. 61
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สามารถสอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นม.1 โรงเรียนวิชัยวิทยา (อ่าน 445) 02 ก.ย. 61
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาโรงเรียนอรพินพิทยาที่ได้รับถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัลการแข่งขันกรีฑานักเรียน (อ่าน 188) 27 ส.ค. 61
ขอขอบคุณหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ที่นำเสนอข่าวของโรงเรียนอรพินพิทยา (อ่าน 312) 27 ส.ค. 61
คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรไปศึกษาดูงานโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จังหวัดเชียงใหม่ (อ่าน 277) 25 ส.ค. 61
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับเด็กหญิงณัฏฐณิชา ทองเพ็ญ ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน..สมาร์ท เบรน (อ่าน 135) 15 ส.ค. 61
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับนักเรียนโรงเรียนอรพินพิทยาที่สอบได้ห้องเรียน Gifted ชั้น ม.1 มงฟอร์ต (อ่าน 247) 31 ก.ค. 61
โรงเรียนอรพินพิทยาได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดีบที่ 2 หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ระดับภาค (อ่าน 612) 24 ก.ค. 61
โรงเรียนอรพินพิทยาขอแสดงความยินดีกับ นายภาณุวัฒน์ ธรรมโคร่ง ศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ (อ่าน 265) 24 ก.ค. 61
โรงเรียนอรพินพิทยาขอแสดงความยินดีกับ พ่อครูนันท์ นันท์ชัยศักดิ์ (อ่าน 371) 24 ก.ค. 61
ได้รับรางวัล Clean Food Good Taste (อาหารสะอาด รสชาติอร่อย) จาก กระทรวงสาธารณสุข (อ่าน 212) 18 ก.ค. 61
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา..เรียนดีฟรี 100 %..จากร.ร.มงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ (อ่าน 184) 17 ก.ค. 61
ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายณัฏฐนันท์ ใจกลางดุก ที่สอบได้อันดับที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ (อ่าน 580) 27 มี.ค. 61
ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงภัทรนันท์ สุธรรมยะ ที่สอบได้อันดับที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ เตรียมแพทย์ (อ่าน 598) 27 มี.ค. 61
การแต่งกายของนักเรียน (อ่าน 4796) 05 มิ.ย. 60