โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครครู (อ่าน 31) 13 ก.พ. 61
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเเหนือ ครั้งที่ 67 (อ่าน 41) 25 ม.ค. 61
กิจกรรม "การเข้าค่ายกลางวันของลูกเสือสามัญและยุวกาชาด" ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 43) 18 ม.ค. 61
กิจกรรม "งานประจำปี..สายใยและความผูกพัน" โรงเรียนอรพินพิทยา ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 82) 18 ม.ค. 61
กิจกรรม "การเข้าค่ายกลางวันลูกเสือสำรองและยุวกาชาด" ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 44) 18 ม.ค. 61
กิจกรรม "ค่ายกลางวันภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน ชั้น ป.3" โรงเรียนอรพินพิทยา (อ่าน 45) 18 ม.ค. 61
กิจกรรม "วันวิชาการ" ประจำปีการศึกษา 2560 ของ ฝ่ายวิชาการโรงเรียนอรพินพิทยา (อ่าน 48) 18 ม.ค. 61
รับการทิเทศติดตามจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 2) 18 ม.ค. 61
กิจกรรม..วันเด็กแห่งชาติ ปี 2561..ของ โรงเรียนอรพินพิทยา (อ่าน 93) 10 ม.ค. 61
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอรพินพิทยาที่เข้ารับโล่รางวัล CKK Open House 2017 (อ่าน 79) 29 ธ.ค. 60
กิจกรรม "ทำบุญตักบาตร...ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ 2561" ของโรงเรียนอรพินพิทยา (อ่าน 64) 29 ธ.ค. 60
เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มอันทรงเกียรติจาก คณะสงฆ์จังหวัดลำพูน (อ่าน 139) 12 ก.ย. 60
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอรพินพิทยา ที่สอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือกห้อง Gited ชั้น ม.1 (อ่าน 260) 24 ก.ค. 60
การศึกษาดูงานโรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ (อ่าน 189) 20 ก.ค. 60
วันที่ 16 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. วันศิษย์เก่าแสดงความกตัญญู ณ หอประชุมยุคลธร (อ่าน 205) 14 เม.ย. 60
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ทีผลการทดสอบ O-NET ได้คะแนนสูงสุด ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 253) 04 เม.ย. 60
กิจกรรมในเดือน เมษายน 2560 (อ่าน 263) 01 เม.ย. 60
โรงเรียนอรพินพิทยาประกาศผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 278) 30 มี.ค. 60
ผลการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 248) 29 มี.ค. 60
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ห้องพิเศษ จำนวน 20 คน โรงเรียนส่วนบุญฯ (อ่าน 302) 11 มี.ค. 60
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ห้องพิเศษ จำนวน 52 คน โรงเรียนจักรคำคณาทร (อ่าน 415) 11 มี.ค. 60
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ แห่งปีการศึกษา 2559 (อ่าน 290) 02 มี.ค. 60
กิจกรรม เดย์แคมป์ ระดับปฐมวัย ( อนุบาลปีที่ 1-3 ) โรงเรียนอรพินพิทยา ( 20-22 ก.พ.60 ) (อ่าน 297) 21 ก.พ. 60
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 งานวันพัฒนาการศึกษาเอกชน ประจำปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนอรพินพิทยา (อ่าน 276) 08 ก.พ. 60
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปี 2559 ระดับภาคเหนือ แข่งขันที่จังหวัดลำปาง (อ่าน 478) 21 ธ.ค. 59
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ (อ่าน 510) 14 ธ.ค. 59
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อ่าน 605) 02 ธ.ค. 59
คนเก่งวันนี้..นักเทควันโดที่มากด้วยความสามารถด้านการต่อสู้..ระดับภาค 5 ครั้งที่ 33 ปี 2559 (อ่าน 249) 24 พ.ย. 59
การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรยีนาเชลีวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ (อ่าน 438) 24 พ.ย. 59
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 (อ่าน 633) 11 พ.ย. 59
นักเรียนชั้น ป.6 สอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 โรงเรียนปรินส์รอยเเยลส์วิทยาลัยเชียงใหม่ (อ่าน 580) 13 ต.ค. 59
นักเรียนชั้น ป.6 สอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเชียงใหม่ (อ่าน 550) 13 ต.ค. 59
โรงเรียนอรพินพิทยาส่งครูผู้สอนเข้ารับการอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง (วู๊ดแบดจ์) (อ่าน 261) 13 ต.ค. 59
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีผลการทดสอบ (O-NET) (อ่าน 363) 08 ต.ค. 59
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปี 2559 ระดับสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำพูน (อ่าน 887) 05 ต.ค. 59
การแต่งกายของนักเรียน (อ่าน 2060) 05 มิ.ย. 60