โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รับเกียรติบัตร ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 67
ชื่ออาจารย์ : นางนันทนา หงษ์ศรี
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2561,12:59  อ่าน 183 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รับเกียรติบัตร ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 67
ชื่ออาจารย์ : นางศรีวรรณ ชัวศิริกุล
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับประถม
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2561,12:55  อ่าน 157 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่นของคุรุสภาจังหวัดลำพูน ประเภท ผู้ปฏิบัติงานการสอนดีเด่น ระดับอำเภอ ปีการศึกษา 2537
ชื่ออาจารย์ : นายมติพันธ์ ปัญญา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ
โพสเมื่อ : 11 ธ.ค. 2559,08:46  อ่าน 470 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่นระดับประถมศึกษาของสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำพูน ประจำปีการศึกษา 2558
ชื่ออาจารย์ : นางศรีวรรณ ชัวศิริกุล
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับประถม
โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 2559,14:56  อ่าน 411 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยแบบง่ายระดับทอง (ระดับปฐมวัย)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนงคราญ ธิน่าน
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้นอนุบาล 2/5
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 2558,13:44  อ่าน 696 ครั้ง
รายละเอียด..