โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารประพันธ์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2548
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
โรงพลศึกษา