โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
คณะผู้บริหาร

อาจารย์อรพิน ศรีบุญเรือง
ผู้รับใบอนุญาต

อาจารย์กมลทิพย์ รัชชนะกุล
ผู้จัดการ

นายประสิทธิ์ คงสมัย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา