โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่สอบศึกษาต่อชั้น ม.1 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ (อ่าน 49) 11 ม.ค. 66
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่สอบศึกษาต่อชั้น ม.1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อ่าน 47) 11 ม.ค. 66
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่สอบศึกษาต่อชั้น ม.1 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ (อ่าน 48) 11 ม.ค. 66
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของจังหวัดลำพูน จากบริษัท เสริมปัญญา จำกัด (อ่าน 137) 21 พ.ย. 65
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่สอบศึกษาต่อชั้น ม.1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ (อ่าน 227) 14 ต.ค. 65
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงจันทรัตน์ ผาสุข ได้รับรางวัล "ลูกดีเด่นแห่งปี" เนื่องในโอกาส "วันแม่แห่งชาติ" (อ่าน 239) 21 ก.ย. 65
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายวิชชุกร เป็งบ่อง นักเรียนโรงเรียนอรพินพิทยา ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันเทควันโด (อ่าน 287) 21 ก.ค. 65
เด็กหญิงฮารีมา อาบาซี ฮาซีฟ นักเรียนโรงเรียนอรพินพิทยา ได้รับคัดเลือกเป็น "ต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ประจำปี 2565" (อ่าน 341) 06 มิ.ย. 65
เด็กหญิงพีชญา ขันอาสวะ นักเรียนชั้น ป.3/1 โรงเรียนอรพินพิทยา ได้รับคัดเลือกเป็น "ทูตแห่งความดี" ประจำปี 2565 (อ่าน 320) 06 มิ.ย. 65
เด็กหญิงจันทรัตน์ ผาสุข นักเรียนชั้น ป.2/1 โรงเรียนอรพินพิทยา ได้รับคัดเลือกเป็น "ทูตแห่งความดี" ประจำปี 2565 (อ่าน 296) 06 มิ.ย. 65
นักเรียนโรงเรียนอรพินพิทยา ได้รับคัดเลือกเป็น "เยาวชนรักเรียน" ประจำปี 2565 (อ่าน 299) 06 มิ.ย. 65
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้อันดับที่ 1 เข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 รอบทั่วไป ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนจักรคำคณาทร (อ่าน 478) 31 มี.ค. 65
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม. 1 รอบทั่วไป ประเภทในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ อันดับที่ 1 และ 2 (อ่าน 495) 31 มี.ค. 65
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนจักรคำคณาทร (อ่าน 421) 31 มี.ค. 65
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ (อ่าน 312) 31 มี.ค. 65
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษด้านดนตรี โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ (อ่าน 328) 29 มี.ค. 65
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษด้านกีฬา โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ (อ่าน 263) 29 มี.ค. 65
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษด้านดนตรี โรงเรียนจักรคำคณาทร (อ่าน 264) 29 มี.ค. 65
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษด้านวิชาการ โรงเรียนจักรคำคณาทร (อ่าน 267) 29 มี.ค. 65
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษด้านกีฬา โรงเรียนจักรคำคณาทร (อ่าน 257) 29 มี.ค. 65
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอรพินพิทยา ระดับชั้น ป.6 ทีมีผลการสอบ O-NET ได้คะแนนสูงสุด (อ่าน 264) 29 มี.ค. 65
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการสอบ O-NET วิชา ภาษาอังกฤษ ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน (อ่าน 225) 29 มี.ค. 65
สอบสัมภาษณ์ (อ่าน 447) 15 มี.ค. 65
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอรพินพิทยาที่สอบเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 488) 18 ก.พ. 65
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอรพินพิทยาที่สอบเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 437) 18 ก.พ. 65
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอรพินพิทยาที่สอบเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 402) 18 ก.พ. 65
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอรพินพิทยาที่สอบเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 361) 18 ก.พ. 65
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอรพินพิทยาที่สอบเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 377) 18 ก.พ. 65
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอรพินพิทยาที่สอบเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 385) 18 ก.พ. 65
เด็กหญิงจันทกานต์ ผาสุข ได้รับการคัดเลือกให้เป็น "เยาวชนดีเด่นด้านวิชาการ" ประจำปี 2564 (อ่าน 312) 27 ก.ย. 64
ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนอรพินพิทยา ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 610) 24 มิ.ย. 64
มาตรการในการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (อ่าน 878) 29 พ.ค. 64
มาตรการในการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (อ่าน 781) 29 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 5856) 30 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนอรพินพิทยา (อ่าน 854) 30 เม.ย. 64
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการทดสอบ O-NET) วิชา คณิตศาสตร์ คะแนนสูงสุดในโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 614) 25 เม.ย. 64
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการทดสอบ O-NET วิชา วิทยาศาสตร์ คะแนนสูงสุดในโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 609) 25 เม.ย. 64
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการทดสอบO-NET วิชา ภาษาไทย คะแนนสูงสุดในโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 593) 25 เม.ย. 64
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการทดสอบ O-NET วิชา ภาษาอังกฤษ คะแนนสูงสุดในโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 582) 25 เม.ย. 64
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนจักรคำคณาทร ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 983) 25 เม.ย. 64
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 549) 25 เม.ย. 64
ประกาศขอเลื่อนกำหนดการของโรงเรียนอรพินพิทยา (อ่าน 573) 24 เม.ย. 64
ขอแสดงความยินดีกับ นางผ่องศรี กมูลธง ที่ได้รับรางวัล (อ่าน 542) 08 ก.พ. 64
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววิไล ปัญญาเสน ที่ได้รับรางวัล (อ่าน 512) 08 ก.พ. 64
ขอแสดงความยินดีกับ นางอรพินท์ นูนทะธรรม ที่ได้รับรางวัล (อ่าน 466) 08 ก.พ. 64
ขอแสดงความยินดีกับ นางภาวิณี อาทิตยาภิวัฒน์ ที่ได้รับรางวัล ครูดีเด่นสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำพูน (อ่าน 531) 04 ก.พ. 64
ขอแสดงความยินดีกับ นายฉัตรชัย จันทร์สุข ที่ได้รับรางวัล ครูดีเด่นสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำพูน (อ่าน 553) 04 ก.พ. 64
ขอแสดงความยินดีกับ นางพัชรา ไชยวงศ์คำ ที่ได้รับรางวัล (อ่าน 474) 03 ก.พ. 64
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวดวงกมล หน้านวล ที่ได้รับรางวัลครูดีเด่นระดับทอง อันดับที่ 1 (อ่าน 504) 03 ก.พ. 64
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธนิกานต์ เนทะลา ที่ได้รับรางวัล ครูผู้สอนดีเด่น ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (อ่าน 482) 03 ก.พ. 64