โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา   ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนอรพินพิทยา (อ่าน 12) 20 เม.ย. 64
ขอแสดงความยินดีกับ นางผ่องศรี กมูลธง ที่ได้รับรางวัล (อ่าน 65) 08 ก.พ. 64
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววิไล ปัญญาเสน ที่ได้รับรางวัล (อ่าน 77) 08 ก.พ. 64
ขอแสดงความยินดีกับ นางอรพินท์ นูนทะธรรม ที่ได้รับรางวัล (อ่าน 66) 08 ก.พ. 64
ขอแสดงความยินดีกับ นางภาวิณี อาทิตยาภิวัฒน์ ที่ได้รับรางวัล ครูดีเด่นสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำพูน (อ่าน 81) 04 ก.พ. 64
ขอแสดงความยินดีกับ นายฉัตรชัย จันทร์สุข ที่ได้รับรางวัล ครูดีเด่นสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำพูน (อ่าน 75) 04 ก.พ. 64
ขอแสดงความยินดีกับ นางพัชรา ไชยวงศ์คำ ที่ได้รับรางวัล (อ่าน 88) 03 ก.พ. 64
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวดวงกมล หน้านวล ที่ได้รับรางวัลครูดีเด่นระดับทอง อันดับที่ 1 (อ่าน 82) 03 ก.พ. 64
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธนิกานต์ เนทะลา ที่ได้รับรางวัล ครูผู้สอนดีเด่น ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (อ่าน 79) 03 ก.พ. 64
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอังคณา อ๊อทแมน ที่ได้รับรางวัลครูดีเด่นระดับทอง อันดับที่ 1 (อ่าน 83) 03 ก.พ. 64
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอรพินพิทยา ที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬานักเรียน ปี 2563 (อ่าน 213) 14 ต.ค. 63
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอรพินพิทยา เด็กหญิงวิชญาพร จอมพันธ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/ (อ่าน 266) 14 ต.ค. 63
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอรพินพิทยา ที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาเทควันโด ปี 2563 (อ่าน 215) 14 ต.ค. 63
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่แข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย ฯ และได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาค (อ่าน 1087) 27 ส.ค. 62
ร่วมงานชุนุมยุวกาชาดทั่วประเทศเฉลิมพระเกียรติ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (อ่าน 745) 24 ส.ค. 62
ขอแสดงความยินดีกับนักกรีฑาที่ได้รับเหรียญรางวัลและเกียรติบัตร จากการแข่งขันกรีฑานักเรียน ปี 2562 (อ่าน 1064) 24 ส.ค. 62
ร่วมงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ปี 2562 ณ โรงเรียนธรรมสาธิต อ.ป่าซาง จ.ลำพูน (อ่าน 1130) 24 ส.ค. 62
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร (อ่าน 946) 24 ส.ค. 62
ร่วมกิจกรรมและจัดนิทรรศการ แสดงผลงานของหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน (อ่าน 994) 24 ส.ค. 62
เจ้าหน้าที่จาก สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน มาตรวจเยี่ยมศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดธงสัจจะ (อ่าน 567) 30 มิ.ย. 62
แนะนำนักศึกษาจีนตามโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน ซึ่งมาจากมหาวิทยาลัยเน่ยเจียง เมืองลี่เจี (อ่าน 637) 30 มิ.ย. 62
มอบเงินช่วยเหลือผู้ปกครองนักเรียนที่ประสบเหตุอัคคีภัย เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 (อ่าน 550) 30 มิ.ย. 62
การสอนในโครงการ D.A.R.E ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอรพินพิทยา ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 767) 17 มิ.ย. 62
การตรวจสุขภาพฟันของนักเรียน โรงเรียนอรพินพิทยา ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 495) 17 มิ.ย. 62
การรับการนิเทศติดตาม จาก คณะศึกษานิเทศก์์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน (อ่าน 547) 17 มิ.ย. 62
การเฝ้าระวังโรคระบาดที่มากัฤดูฝน ของโรงเรียนอรพินพิทยา ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 859) 17 มิ.ย. 62
ครูผู้สอนยุวกาชาดเข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ณ โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม (อ่าน 982) 27 มี.ค. 62
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สามารถเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ โรงเรียนจักรคำคณาทร (อ่าน 1187) 26 มี.ค. 62
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบ O-NET ได้คะแนนรวมทั้ง 4 วิชา มากที่สุด อันดับ 3 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 524) 23 มี.ค. 62
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบ O-NET ได้คะแนนสูงสุด วิชา วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 539) 23 มี.ค. 62
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบ O-NET ได้คะแนนสูงสุด วิชา ภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 520) 23 มี.ค. 62
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบ O-NET วิชา คณิตศาสตร์ ได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 707) 23 มี.ค. 62
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบ O-NET ได้คะแนนสูงสุด วิชา ภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 499) 23 มี.ค. 62
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบ O-NET ได้คะแนนรวมทั้ง 4 วิชา มากที่สุด อันดับ 2 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 511) 23 มี.ค. 62
รับเกียรติบัตร CKK PRE JUNIOR 2018 ปีการศึกษา ที่โรงเรียนจักรคำคณาทร (อ่าน 717) 11 มี.ค. 62
ร่วมกิจกรรม "แห่ผ้าห่มองค์พระธาตุหริภุญชัย และพระเจดีย์ปทุมวดี" ของ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน (อ่าน 828) 21 ก.พ. 62
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้ลำดับที่ 1 จากการทดสอบ CKK PRE JUNIOR 2018 (อ่าน 623) 05 ก.พ. 62
ร่วมกิจกรรม "คัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระ" ณ โรงเรียนดรุณพัฒนา (อ่าน 951) 27 ม.ค. 62
Orapinpitaya Classroom Meeting 2 วันที่ 27 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนอรพินพิทยา (อ่าน 538) 27 ม.ค. 62
ร่วมกิจกรรม "วันครู" ครั้งที่ 63 ประจำปี พ.ศ. 2562 ของ สพป. ลำพูน เขต 1 (อ่าน 831) 16 ม.ค. 62