โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเพชร วิทยาภา

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายรุ่งศักดิ์ อมแย้ม

นายฉัตรชัย จันทร์สุข

นางปานนภา เสนทรัพย์

นางอัจฉรา วงศ์ตันกาศ