โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเพชร วิทยาภา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายรุ่งศักดิ์ อมแย้ม
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นายฉัตรชัย จันทร์สุข
ครูผู้สอน

นางปานนภา เสนทรัพย์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางอัจฉรา วงศ์ตันกาศ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4