โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางวราภรณ์ พรหมสิทธิ์
ครูผู้สอนวิชา งานเกษตรและงานบ้าน ชั้น ป.1-3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางเพ็ญทอง ยาขม
ครูผู้สอนวิชา งานเกษตรและงานบ้านงานประดิษฐ์ ชั้น ป.4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวชฎาพร ชมภูงาม
ครูผู้สอนวิชา งานเกษตรและงานบ้านงานประดิษฐ์ ชั้น ป.5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2