โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา   ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางเพ็ญทอง ยาขม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาววชิราภรณ์ กองมี
ครูผู้สอนวิชา วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวดาวประกาย ปินวิสุ
ครูผู้สอนวิชา วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวสุกัญญา เทตินน้ำ
ครูผู้สอนวิชา วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวดวงกมล หน้านวล
ครูผู้สอนวิชา วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวเกศราภรณ์ พุทธจร
ครูผู้สอนวิชา วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.6
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5