โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา   ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวเกศราภรณ์ พุทธจร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ , ครูผู้สอนวิชา วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.6
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5

นางสาววชิราภรณ์ กองมี
ครูผู้สอนวิชา วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวดาวประกาย ปินวิสุ
ครูผู้สอนวิชา วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวสุกัญญา เทตินน้ำ
ครูผู้สอนวิชา วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวดวงกมล หน้านวล
ครูผู้สอนวิชา วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางกชพรรณ อมแย้ม
ครูผู้สอนวิชา วิทยาการคำนวณ ชั้น ป.1-3

นางสาวหัตถยา ผิดน้อย
ครูผู้สอนวิชา วิทยาการคำนวณ ชั้น ป.4-6

นางมาริษา ชุมภูเทพ
ครูผู้สอนวิชา วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.2