โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางนลธพรรณ อุดเถิน
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวดวงกมล หน้านวล

นางสาวเกศราภรณ์ พุทธจร

นางวราภรณ์ พรหมสิทธิ์

นางสาวสุกัญญา เทตินน้ำ

นางสาวดาวประกาย ปินวิสุ