โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา   ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวเกศราภรณ์ พุทธจร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ , ครูผู้สอนวิชา วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.6
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาววชิราภรณ์ กองมี
ครูผู้สอนวิชา วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางมาริษา ชุมภูเทพ
ครูผู้สอนวิชา วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.2

นางสาวดาวประกาย ปินวิสุ
ครูผู้สอนวิชา วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวสุกัญญา เทตินน้ำ
ครูผู้สอนวิชา วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวดวงกมล หน้านวล
ครูผู้สอนวิชา วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3