โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางเพ็ญทอง ยาขม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวดาวประกาย ปินวิสุ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวสุกัญญา เทตินน้ำ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวดวงกมล หน้านวล
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวเกศราภรณ์ พุทธจร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5

นางสาววชิราภรณ์ กองมี
ครูผู้สอน