โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ฝ่ายอาคารสถานที่

นายสงกรานต์ กาวิระ
หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่

นายรุ่งศักดิ์ อมแย้ม

นายเพชร วิทยาภา

นางมาริษา ชุมภูเทพ

นางนภัสสร จุลธง

นางทัศนีย์ ชัยชนะ

นางสาววรรณภา กายา

นางสาวเอี่ยมทิพย์ บริสุทธิ์

นางสาวดวงพร อริยจักร

นางสาวธนิกานต์ เนทะลา