โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ฝ่ายบุคลากร

นางณัฏฐิยาน์ วรรณตุง
หัวหน้าฝ่ายบุคลากร

นางกชพรรณ อมแย้ม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4

นายมติพันธ์ ปัญญา
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ