โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา   ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ฝ่ายบุคลากร

นางณัฏฐิยาน์ วรรณตุง
หัวหน้าฝ่ายบุคลากร

นางกชพรรณ อมแย้ม
ครูผู้สอนวิชา คอมพิวเตอร์ ชั้น ป.1-3

นายมติพันธ์ ปัญญา
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ
เบอร์โทร : 0970463867
อีเมล์ : matiphan_op2014@outlook.com