โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
30 ธ.ค. 65 ถึง 31 ธ.ค. 65 วันหยุดสิ้นปี
29 ธ.ค. 65 ทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
28 ธ.ค. 65 ค่ายกลางวัน ป.6
23 ธ.ค. 65 กิจกรรมวันคริสต์มาส
21 ธ.ค. 65 ค่ายกลางวัน ป.5
14 ธ.ค. 65 ค่ายกลางวัน ป.4
12 ธ.ค. 65 วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
09 ธ.ค. 65 กีฬาสีภายใน
05 ธ.ค. 65 วันหยุดวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพฯ
30 พ.ย. 65 ค่ายกลางวัน ป.3
23 พ.ย. 65 ค่ายกลางวัน ป.2
16 พ.ย. 65 ค่ายกลางวัน ชั้น ป.1
08 พ.ย. 65 กิจกรรมวันลอยกระทง
01 พ.ย. 65 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
10 ต.ค. 65 ถึง 31 ต.ค. 65 ปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
05 ต.ค. 65 ถึง 07 ต.ค. 65 สอบปลายยภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6