โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
08 พ.ค. 60 เปิดภาคเรียนที่ 1/60 ระดับปฐมวัย
15 พ.ค. 60 เปิดภาคเรียนที่ 1/60 ระดับชั้นประถมศึกษา
27 พ.ค. 60 ประชุมผู้ปกครองทุกระดับชั้น
เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมยุคลธร
28 ก.ค. 60 กิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยเเห่งชาติ
31 ก.ค. 60 ถึง 02 ส.ค. 60 สอบระหว่างภาคเรียนที่ 1
11 ส.ค. 60 กิจกรรมเนื่องในวันเเม่เเห่งชาติ
14 ส.ค. 60 หยุดชดเชยวันเเม่เเห่งชาติ
18 ส.ค. 60 กิจกรรมในวันวิทยาศาสตร์
20 ส.ค. 60 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน
03 ก.ย. 60 สอบโครงการประเมินเเละพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์เเละวิทยาศาสตร์ (TEDET)
โรงเรียนอรพินพิทยา
13 ก.ย. 60 กิจกรรมตานก๋วยสลาก
04 ต.ค. 60 ถึง 06 ต.ค. 60 สอบปลายภาคเรียนที่ 1
09 ต.ค. 60 ถึง 31 ต.ค. 60 ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
01 พ.ย. 60 ถึง 09 มี.ค. 61 เปิดเรียนทุกระดับชั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนอรพินพิทยา ฝ่ายวิชาการ