โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 พ.ย. 61 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
08 ต.ค. 61 ถึง 31 ต.ค. 61 ปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1
03 ต.ค. 61 ถึง 05 ต.ค. 61 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
10 ก.ย. 61 ถึง 14 ก.ย. 61 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
03 ก.ย. 61 กิจกรรมถวายสลากภัต
26 ส.ค. 61 พบปะผู้ปกครองนักเรียนในชั้นเรียน ( Classroom meeting )
17 ส.ค. 61 วันวิทยาศาสตร์
10 ส.ค. 61 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
01 ส.ค. 61 ถึง 03 ส.ค. 61 สอบระหว่างภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
26 ก.ค. 61 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
07 มิ.ย. 61 พิธีไหว้ครู
26 พ.ค. 61 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น ณ หอประชุมยุคลธรโรงเรียนอรพินพิทยา
ประชุมผู้ปกครองทุกระดับชั้น เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมยุคลธร
16 พ.ค. 61 ปฐมนิเทศนักเรียนระดับประถมศึกษา
15 พ.ค. 61 เปิดเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2561
07 พ.ค. 61 เปิดเรียน ระดับอนุบาล เตรียมอนุบาล และเนอสเซอรี่ ปีการศึกษา 2561
01 เม.ย. 61 ถึง 31 พ.ค. 61 ชำระค่าเล่าเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561