โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา   ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 พ.ย. 62 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
07 ต.ค. 62 ถึง 31 ต.ค. 62 ปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
02 ต.ค. 62 ถึง 04 ต.ค. 62 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
20 ก.ย. 62 กิจกรรมถวายสลากภัต
25 ส.ค. 62 กิจกรรมพบปะผู้ปกครอง ( Classroom meeting ) ครั้งที่ 1 ครูประจำชั้นแจ้งผลการประเมินระหว่างภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
16 ส.ค. 62 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
12 ส.ค. 62 วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
09 ส.ค. 62 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
05 ส.ค. 62 ถึง 07 ส.ค. 62 สอบระหว่างภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
29 ก.ค. 62 วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร
26 ก.ค. 62 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร
20 ก.ค. 62 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
05 ก.ค. 62 กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา
27 มิ.ย. 62 พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด
26 มิ.ย. 62 กิจกรรมวันสุนทรภู่
13 มิ.ย. 62 พิธีไหว้ครู
25 พ.ค. 62 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
20 พ.ค. 62 วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา
16 พ.ค. 62 เปิดเรียนระดับประถมศึกษา ( ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 )
13 พ.ค. 62 เปิดเรียนระดับปฐมวัย ( เนอร์สเซอรี่โฮม , เตรียมอนุบาล , อนุบาล 1 - อนุบาล 3 )
01 พ.ค. 62 จำหน่ายแบบเรียน/อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน ชุดพลศึกษาและชุดพื้นเมือง ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562