โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
06 มี.ค. 62 ถึง 08 มี.ค. 62 สอบปลายภาค 2/2561
22 ก.พ. 62 กิจกรรมอำลา-อาลัย ป.6
16 ก.พ. 62 งานประจำปี "สายใจรักและความผูกพัน"
15 ก.พ. 62 กิยกรรมวันวิชาการ/กาดหมั้วครัวละอ่อน
09 ก.พ. 62 ถึง 10 ก.พ. 62 ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะงานมหกรรมการศึกษาเอกชน จ.พิษณุโลก
02 ก.พ. 62 สอบ O-NET ป.6
30 ม.ค. 62 ค่ายกลางวันลูกเสือสำรอง-ยุวกาชาด ป.5
27 ม.ค. 62 กิจกรรมพบปะผู้ปกครอง classroom meeting 2/2561
ครูประจำชั้นแจ้งผลการประเมินระหว่างภาคเรียนที่ 2/2561
23 ม.ค. 62 ค่ายกลางวันลูกเสือสำรอง-ยุวกาชาด ป.4
20 ม.ค. 62 กิจกรรมเดย์แคมป์ ป.3 (NAVA)
16 ม.ค. 62 โรงเรียนหยุด วันครู
11 ม.ค. 62 กิจกรรม วันเด็ก
07 ม.ค. 62 ถึง 09 ม.ค. 62 สอบระหว่างภาคเรียนที่ 2/2561
06 ม.ค. 62 สอบโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล (นานาชาติ)
29 ธ.ค. 61 ถึง 01 ม.ค. 62 โรงเรียนหยุด
28 ธ.ค. 61 ทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้องรับปีใหม่
26 ธ.ค. 61 ค่ายกลางวันลูกเสือสำรอง-ยุวกาชาด ป.3
25 ธ.ค. 61 กิจกรรม วันคริสต์มาส
20 ธ.ค. 61 ถึง 21 ธ.ค. 61 ตัวแทนนักเรียนร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน จ.พะเยา
14 ธ.ค. 61 กีฬาสี
10 ธ.ค. 61 โรงเรียนหยุด
05 ธ.ค. 61 โรงเรียนหยุด
02 ธ.ค. 61 ถึง 04 ธ.ค. 61 นักเรียน ป.4 - 6 เข้าค่ายลูกเสือ - ยุวกาชาด
29 พ.ย. 61 สอบธรรมศึกษา ป.4 - 6
28 พ.ย. 61 ค่ายกลางวันลูกเสือสำรอง-ยุวกาชาด ป.2
22 พ.ย. 61 กิจกรรมประดิษฐ์ตกแต่งกระทง
21 พ.ย. 61 ค่ายกลางวันลูกเสือสำรอง-ยุวกาชาด ป.1
14 พ.ย. 61 ถึง 17 พ.ย. 61 กีฬาสมาคมโรงเรียนเอกชน จ.ลำพูน
12 พ.ย. 61 ถึง 16 พ.ย. 61 สัปดาห์ห้องสมุด
11 พ.ย. 61 สอบเข้าศึกษาต่อ รร.สาธิต มช.
10 พ.ย. 61 สอบ สสวท.
02 พ.ย. 61 นักเรียน ป.5-6 รับเกียรติบัตรธรรมศึกษา
01 พ.ย. 61 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
09 ต.ค. 61 ถึง 10 ต.ค. 61 ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
08 ต.ค. 61 ถึง 31 ต.ค. 61 ปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1
03 ต.ค. 61 ถึง 05 ต.ค. 61 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
28 ก.ย. 61 งานวันสลากภัต