โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 เม.ย. 62 ถึง 30 เม.ย. 62 ปิดเรียน และเปิดสอนพิเศษภาคฤดูร้อนทุกระดับชั้น
30 มี.ค. 62 นักเรียนทุกระดับชั้นรับผลการเรียน และเอกสารสำคัญจบชั้นสูงสุด
30 มี.ค. 62 ถึง 01 เม.ย. 62 จำหน่ายแบบเรียน/อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน ชุดพลศึกษาและชุดพิ้นเมือง
17 มี.ค. 62 กิจกรรม มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่เรียนจบชั้นสูงสุด ชั้นอนุบาล 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
11 มี.ค. 62 ถึง 31 มี.ค. 62 ปิดเรียน
06 มี.ค. 62 การสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
05 มี.ค. 62 ถึง 07 มี.ค. 62 การสอบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,2,4,5 และ ป.6
04 มี.ค. 62 ถึง 07 มี.ค. 62 การสอบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
22 ก.พ. 62 กิจกรรม อำลา อาลัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
16 ก.พ. 62 กิจกรรม "งานประจำปี" งานสายใยรักและความผูกพันโรงเรียนอรพินพิทยา
11 ก.พ. 62 ถึง 15 ก.พ. 62 สอบการอ่าน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
09 ก.พ. 62 ถึง 10 ก.พ. 62 ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะงานมหกรรมการศึกษาเอกชน ประจำปี 2562 จังหวัดพิษณุโลก
02 ก.พ. 62 การสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
30 ม.ค. 62 กิจกรรมค่ายกลางวันลูกเสือสามัญ ยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
27 ม.ค. 62 กิจกรรมพบปะผู้ปกครอง Classroom meeting ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ครูประจำชั้นแจ้งผลการประเมินระหว่างภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561
23 ม.ค. 62 กิจกรรมค่ายกลางวันลูกเสือสามัญ ยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
20 ม.ค. 62 กิจกรรมเดย์แคมป์ ( NAVA ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
18 ม.ค. 62 กิจกรรมวันวิชาการ / กาดหมั้วครัวหละอ่อนอรพิน
16 ม.ค. 62 โรงเรียนหยุดเรียน เนื่องใน..วันครู...
13 ม.ค. 62 สอบโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล ( นานาชาติ )
11 ม.ค. 62 กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนอรพินพิทยา
07 ม.ค. 62 ถึง 09 ม.ค. 62 การสอบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
29 ธ.ค. 61 ถึง 01 ม.ค. 62 โรงเรียนหยุดเรียน (ส่งท้ายปีเก่า..ต้อนรับปีใหม่)
28 ธ.ค. 61 ทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่า 2561 ต้อนรับปีใหม่ 2562
26 ธ.ค. 61 กิจกรรมค่ายกลางวันลูกเสือสำรอง ยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
25 ธ.ค. 61 กิจกรรม "วันคริสต์มาส" โรงเรียนอรพินพิทยา
20 ธ.ค. 61 ถึง 21 ธ.ค. 61 ตัวแทนนักเรียนร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับภาคเหนือ จังหวัดพะเยา