โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา   ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 พ.ย. 62 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
07 ต.ค. 62 ถึง 31 ต.ค. 62 ปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
02 ต.ค. 62 ถึง 04 ต.ค. 62 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
20 ก.ย. 62 กิจกรรมถวายสลากภัต
25 ส.ค. 62 กิจกรรมพบปะผู้ปกครอง ( Classroom meeting ) ครั้งที่ 1 ครูประจำชั้นแจ้งผลการประเมินระหว่างภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
16 ส.ค. 62 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
12 ส.ค. 62 วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
09 ส.ค. 62 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
30 ก.ค. 62 ถึง 31 ก.ค. 62 สอบระหว่างภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
29 ก.ค. 62 วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร
26 ก.ค. 62 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร