โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
03 เม.ย. 66 ถึง 30 เม.ย. 66 ปิดเรียน (เปิดสอนพิเศษภาคฤดูร้อนทุกระดับชั้น)
01 เม.ย. 66 ถึง 02 เม.ย. 66 จำหน่ายแบบเรียน เครื่องแบบนักเรียน และรับผลการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น
17 มี.ค. 66 กิจกรรมมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่จบชั้นสูงสุดชั้นอนุบาล 3 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
15 มี.ค. 66 สอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประกาศผลสอบ 2 พฤษภาคม 2566
08 มี.ค. 66 ถึง 10 มี.ค. 66 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
24 ก.พ. 66 กิจกรรมอำลา-อาลัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
20 ก.พ. 66 สอบ RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประกาศผลวันที่ 5 เมษายน 2566
12 ก.พ. 66 กิจกรรมพบปะผู้ปกครอง (Classroom meeting) ครูประจำชั้นแจกผลการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
11 ก.พ. 66 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบ O-NET (วันเสาร์) ดูผลสอบ 29 มีนาคม 2566 ที่ www.niets.or.th
26 ม.ค. 66 กิจกรรมวันวิชาการ ปีการศึกษา 2565
18 ม.ค. 66 ถึง 20 ม.ค. 66 การสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6