โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา   ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
18 พ.ค. 63 เปิดเทอมภาคเรียนที่ 1/2563 ระดับประถมศึกษา
12 พ.ค. 63 เปิดเทอมภาคเรียนที่ 1/2563 ระดับปฐมวัย
03 พ.ค. 63 อ.3 และ ป.5 - 6 ซื้อหนังสือ ชุดฟอร์มโรงเรียน
อนุบาล 3 และ ป.5 - 6
02 พ.ค. 63 อ.2 และ ป.3 - 4 ซื้อหนังสือ ชุดฟอร์มโรงเรียน
อนุบาล 2 และ ป.3 - 4
01 พ.ค. 63 ตอ 1 , อ.1 และ ป.1-2 ซื้อหนังสือ ชุดฟอร์มโรงเรียน
เตรียมอนุบาล ,อนุบาล 1 และ ป.1 - 2
31 มี.ค. 63 นักเรียนทุกระดับชั้นรับผลการเรียน และเอกสารสำคัญ
30 มี.ค. 63 ถึง 01 เม.ย. 63 จำหน่ายแบบเรียน เครื่องแบบนักเรียน ชุดพลศึกษา และชุดพื้นเมือง (จำหน่ายรอบที่ 2 วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2563)
15 มี.ค. 63 กิจกรรม "มอบเกีบรติบัตรนักเรียนจบชั้นสูงสุด ชั้นอนุบาล 3 (บัณฑิตน้อย) และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
09 มี.ค. 63 ถึง 11 มี.ค. 63 สอบประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
04 มี.ค. 63 สอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3