โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา   ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
16 ต.ค. 64 ถึง 31 ต.ค. 64 ปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
06 ต.ค. 64 ถึง 08 ต.ค. 64 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
29 ก.ย. 64 กิจกรรมถวายสลากภัตร
24 ก.ย. 64 เปิดเรียนตามปกติ ใช้ตารางเรียนของวันศุกร์
18 ส.ค. 64 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
12 ส.ค. 64 วันหยุด วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
02 ส.ค. 64 ถึง 04 ส.ค. 64 สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
28 ก.ค. 64 วันหยุด วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
26 ก.ค. 64 หยุดชดเชย วันอาสาฬหบูชา
23 ก.ค. 64 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
14 ก.ค. 64 พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด