โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 เม.ย. 62 ถึง 30 เม.ย. 62 ปิดเรียน และเปิดสอนพิเศษภาคฤดูร้อนทุกระดับชั้น
30 มี.ค. 62 นักเรียนทุกระดับชั้นรับผลการเรียน และเอกสารสำคัญจบชั้นสูงสุด
30 มี.ค. 62 ถึง 01 เม.ย. 62 จำหน่ายแบบเรียน/อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน ชุดพลศึกษาและชุดพิ้นเมือง
17 มี.ค. 62 กิจกรรม มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่เรียนจบชั้นสูงสุด ชั้นอนุบาล 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
11 มี.ค. 62 ถึง 31 มี.ค. 62 ปิดเรียน
06 มี.ค. 62 ถึง 08 มี.ค. 62 การสอบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
22 ก.พ. 62 กิจกรรม อำลา-อาลัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
16 ก.พ. 62 กิจกรรมงานประจำปีโรงเรียนอรพินพิทยา "งานสายใยรักและความผูกพัน"
15 ก.พ. 62 กิจกรรมวันวิชาการ / กาดหมั้วครัวหละอ่อนอรพิน
09 ก.พ. 62 ถึง 10 ก.พ. 62 ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะงานมหกรรมการศึกษาเอกชน ประจำปี 2562 จังหวัดพิษณุโลก
02 ก.พ. 62 การสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
30 ม.ค. 62 กิจกรรมค่ายกลางวันลูกเสือสามัญ ยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
27 ม.ค. 62 กิจกรรมพบปะผู้ปกครอง Classroom meeting ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ครูประจำชั้นแจ้งผลการประเมินระหว่างภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561
23 ม.ค. 62 กิจกรรมค่ายกลางวันลูกเสือสามัญ ยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
20 ม.ค. 62 กิจกรรมเดย์แคมป์ (NAVA) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
16 ม.ค. 62 โรงเรียนหยุดเรียน เนื่องใน..วันครู...
11 ม.ค. 62 กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนอรพินพิทยา
07 ม.ค. 62 ถึง 09 ม.ค. 62 การสอบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
06 ม.ค. 62 สอบโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล (นานาชาติ)
29 ธ.ค. 61 ถึง 01 ม.ค. 62 โรงเรียนหยุดเรียน (ส่งท้ายปีเก่า..ต้อนรับปีใหม่)
28 ธ.ค. 61 ทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้องรับปีใหม่ 2562
26 ธ.ค. 61 กิจกรรมค่ายกลางวันลูกเสือสำรอง ยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
25 ธ.ค. 61 กิจกรรม วันคริสต์มาส โรงเรียนอรพินพิทยา
20 ธ.ค. 61 ถึง 21 ธ.ค. 61 ตัวแทนนักเรียนร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับภาคเหนือ จังหวัดพะเยา
14 ธ.ค. 61 กิจกรรมกีฬาสี โรงเรียนอรพินพิทยา
10 ธ.ค. 61 โรงเรียนหยุดเรียน
05 ธ.ค. 61 โรงเรียนหยุดเรียน
02 ธ.ค. 61 ถึง 04 ธ.ค. 61 กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
29 พ.ย. 61 สอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่.4 - 6
28 พ.ย. 61 ค่ายกลางวันลูกเสือสำรอง ยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
22 พ.ย. 61 กิจกรรมนักเรียนประดิษฐ์ตกแต่งกระทง (ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง)
21 พ.ย. 61 ค่ายกลางวันลูกเสือสำรอง ยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
14 พ.ย. 61 ถึง 17 พ.ย. 61 กีฬาสมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดลำพูน
12 พ.ย. 61 ถึง 16 พ.ย. 61 สัปดาห์ห้องสมุดโรงเรียนอรพินพิทยา
11 พ.ย. 61 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 พ.ย. 61 สอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สสวท. รอบที่ 1
สอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สสวท. รอบที่ 1  ภาคเช้า เวลา 08.30 - 11.30 น. สอบวิชา คณิตศาสตร์ และ ในภาคบ่าย เวลา 12.30 - 15.30 น. สอบวิชา วิทยาศาสตร์
02 พ.ย. 61 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 รับเกียรติบัตรธรรมศึกษา
01 พ.ย. 61 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
09 ต.ค. 61 ถึง 10 ต.ค. 61 ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำพูน
08 ต.ค. 61 ถึง 31 ต.ค. 61 ปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1
03 ต.ค. 61 ถึง 05 ต.ค. 61 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
28 ก.ย. 61 งานวันสลากภัต