โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
15 พ.ค. 61 เปิดเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2561
07 พ.ค. 61 เปิดเรียน ระดับอนุบาล เตรียมอนุบาล และเนอสเซอรี่ ปีการศึกษา 2561
30 มี.ค. 61 ประกาศผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 นักเรียนทุกระดับชั้นรับเอกสารหรือหลักฐานผลการเรียน ปพ.6 และเอกสารสำคัญอื่นๆ แสดงผลการจบการศึกษาของนักเรียนของชั้นอนุบาล 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนอรพินพิทยา ฝ่ายวิชาการ
30 มี.ค. 61 ถึง 01 เม.ย. 61 จำหน่ายแบบเรียน และเครื่องแบบนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนอรพินพิทยา ฝ่ายธุรการ
28 มี.ค. 61 ประกาศผลการสอบนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนอรพินพิทยา ฝ่ายวิชาการ
24 มี.ค. 61 ทดสอบนักเรียนเข้าใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนอรพินพิทยา ฝ่ายวิชาการ
17 มี.ค. 61 พิธีมอบเกียรติบัตร ระดับชั้นอนุบาล 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนอรพินพิทยา โรงเรียนอรพินพิทยา
08 มี.ค. 61 ถึง 09 มี.ค. 61 การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนอรพินพิทยา ฝ่ายวิชาการระดับประถม
07 มี.ค. 61 ถึง 09 มี.ค. 61 การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,2,4,5 และ 6 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนอรพินพิทยา ฝ่ายวิชาการ
07 มี.ค. 61 การสอบข้อสอบมาตรฐาน ( NT ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนอรพินพิทยา ฝ่ายวิชาการระดับประถม
06 มี.ค. 61 การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนอรพินพิทยา ฝ่ายวิชาการระดับประถม
05 มี.ค. 61 ถึง 08 มี.ค. 61 การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ระดับปฐมวัย (อนุบาล 1-3)
โรงเรียนอรพินพิทยา ฝ่ายวิชาการอนุบาล
02 มี.ค. 61 กิจกรรม "อำลา-อาลัย" ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนอรพินพิทยา ฝ่ายกิจการนักเรียน
01 พ.ย. 60 ถึง 09 มี.ค. 61 เปิดเรียนทุกระดับชั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนอรพินพิทยา ฝ่ายวิชาการ