โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา   ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
06 ม.ค. 63 ถึง 07 ม.ค. 63 สอบประเมินผลระหว่างภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
01 ม.ค. 63 หยุดวันขึ้นปีใหม่
31 ธ.ค. 62 หยุดวันสิ้นปี
30 ธ.ค. 62 ทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
25 ธ.ค. 62 กิจกรรม "วันคริสต์มาส"
21 ธ.ค. 62 ถึง 23 ธ.ค. 62 ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปี 2562 จังหวัดสุโขทัย
11 ธ.ค. 62 ถึง 12 ธ.ค. 62 อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
10 ธ.ค. 62 หยุดวันรัฐธรรมนูญ
09 ธ.ค. 62 "กีฬาสี" โรงเรียนอรพินพิทยา
05 ธ.ค. 62 หยุดวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนารถบพิตร
29 พ.ย. 62 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 , 5 และ 6 สอบธรรมศึกษาชั้น ตรี โท เอก
27 พ.ย. 62 ค่ายกลางวันลูกเสือสามัญ ยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และประถมศึกษาปีที่ 5
20 พ.ย. 62 ค่ายกลางวันลูกเสือสำรอง ยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และประถมศึกษาปีที่ 3
17 พ.ย. 62 สอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ( TEDET )
13 พ.ย. 62 ค่ายกลางวันลูกเสือสำรอง ยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
11 พ.ย. 62 กิจกรรมเนื่องในวันลอยกระทง ( ประดิษฐ์กระทง )
09 พ.ย. 62 สอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท. รอบที่ 1 สอบวันเสาร์)
01 พ.ย. 62 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
07 ต.ค. 62 ถึง 31 ต.ค. 62 ปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562