โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
02 เม.ย. 65 ถึง 03 เม.ย. 65 จำหน่ายแบบเรียน เครื่องแบบนักเรียน ชุดพลศึกษา และชุดพื้นเมือง
01 เม.ย. 65 ถึง 30 เม.ย. 65 ปิดเรียน
30 มี.ค. 65 ถึง 31 มี.ค. 65 นักเรียนรับผลการเรียน ปพ.6 ทุกระดับชั้น