โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ฝ่ายธุรการ/การเงิน

นางสาวอัมพรรณ กมูลธง
หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน
หัวหน้าฝ่ายธุรการ/การเงิน

นางณัฏฐิยาน์ วรรณตุง

นางรุ่งทิพย์ กาวิระ

นางดาราศรี สุทธิพันธ์

นางจิราภรณ์ ภาคอุทัย