โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ฝ่ายปกครอง

นายรุ่งศักดิ์ อมแย้ม
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นายเพชร วิทยาภา

นายอนุพงษ์ คำปัน

นายมติพันธ์ ปัญญา

นายฉัตรชัย จันทร์สุข

นายสงกรานต์ กาวิระ

นางอัมรินทร์ ปินกันทา

นางกชพรรณ อมแย้ม

นางสุทธิรักษ์ อินทะสอน

นางปราณี ปัญญา

นางทัศนี ศรีบุญเรือง

นางธิดาพร จิรศรัณยานนท์

นางปานนภา เสนทรัพย์