โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ฝ่ายวิชาการ

นางศรีวรรณ ชัวศิริกุล
หัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับประถม
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นางสาวกาญจนา โปธาพันธ์
เจ้าหน้าที่งานวิชาการ

นายมติพันธ์ ปัญญา
เจ้าหน้าที่งานวิชาการ

นายอนุพงษ์ คำปัน
เจ้าหน้าที่งานวิชาการ

นางสาวพัชรา ขันอุละ