โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนอรพินพิทยารับใบประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาที่เข้าร่วมสวดธัมมจักกัปวัตนสูตร ระดับประถมศึกษา
วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 โรงเรียนอรพินพิทยารับใบประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาที่เข้าร่วมสวดธัมมจักกัปวัตนสูตร ระดับประถมศึกษา  ประเภท ข  ตามโครงการสวดธัมมกัปวัตรสูรจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 3  ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน โดยมอบหมายให้ คุณครูสงกรานต์  กาวิระ  เข้รับรับใบประกาศเกียรติคุณจากคณะสงฆ์จังหวัดลำพูนและจังหวัดลำพูน
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2561,10:10   อ่าน 248 ครั้ง