โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ภาพกิจกรรม
งาน "สายใยและความผูกพัน" งานประจำปีโรงเรียนอรพินพิทยา ประจำปีการศึกษา 2560
คืนวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561  โรงเรียนอรพินพิทยาจัดงานประจำปีการศึกษา 2560  งาน "สายใยและความผูกพัน" ชมการแสดงความสามารถของนักเรียนทั้งระดับอนุบาล และระดับประถมศึกษา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดงของนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ทั้งการร้องเพลงและการแสดงเดี่ยวขิม 7 หย่อง และการแสดงอื่นๆ อีกหลายรายการ  ทางโรงเรียนอรพินพิทยาต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมด้วยดีเสมอมา
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2561,17:43   อ่าน 1653 ครั้ง